ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
ส่งฟรีที่เซ่เว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้าน

หนังสือภาษีและกฎหมาย

สัญญาและภาษี (10 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
ภาษี เป็นเงินที่ภาครัฐเรียกเก็บจากประชาชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำไปสนับสนุนรัฐ และพัฒนาประเทศ ซึ่ง ภาษีที่ใครๆนั้นก็ต้องโดนเรียกเก็บ (หากรายได้ถึง) นั้นก็คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็ได้แบ่งออกเป็น 8 ประเภทดังนี้
  1. เงินเดือน
  2. ค่าจ้างทั่วไป
  3. ค่าลิขสิทธิ์
  4. ดอกเบี้ย เงินปันผล
  5. ค่าเช่า
  6. ค่าวิชาชีพ
  7. ค่ารับเหมา ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงหรือค่าของ
  8. เงินได้อื่น ๆ เช่น ถูกรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งการเสียภาษีนั้นก็จะมีการคำนวณ ที่เรียกว่าการคำนวณแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 0-35% เพื่อหาว่าเรานั้นจะต้องจ่ายภาษีเท่าไร โดยคำนวณจากรายได้สุทธิของเรานั่นเอง หากมีรายได้สุทธิไม่ถึง 150,000 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา