ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
7.11 Day ลด สุด ขีด (7-11 May 2021)

หนังสือการจัดการทรัพยากรบุคคล

การจัดการทรัพยากรบุคคล (3 สินค้า)

แสดง  30 60 90
เรื่องคน เรื่องใหญ่ By HR Designer - SE-ED, การจัดการทรัพยากรบุคคล
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
เรื่องคน เรื่องใหญ่ By HR Designer
5%
฿ 175
฿ 185
กระตุ้นพนักงานยังไงให้มีไฟตลอดเวลา - SE-ED, การจัดการทรัพยากรบุคคล
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
กระตุ้นพนักงานยังไงให้มีไฟตลอดเวลา
5%
฿ 209
฿ 220
แสดง  30 60 90
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ การจัดการองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน สวัสดิการของพนักงาน หรือการจัดวางตำแหน่งของบุคคลภายในองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถหาเครื่องจักรใดมาทดแทนได้ ทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้นำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญคือ
  • ทำให้องค์กรนั้นมีความเจริญเติบโต และมีความมั่นคง
  • สร้างความมั่นคงให้แก่สังคม ทำให้ประเทศชาติมีการพัฒนา
  • ช่วยให้มีการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆนั้นเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
  • ช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรได้
  • ช่วยทำให้บุคลากรสามารถค้นพบศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม
  • ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรและเหล่าคณะผู้บริหาร
สรุปแล้ว ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่มีอะไรมาแทนได้ และเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จ