ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
Non-Stop Shopping (18-23 Jun 21)

หนังสือสอนเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรม (59 สินค้า)

แสดง  30 60 90
  • 1
พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript และ Node.js - SE-ED, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript และ Node.js
10%
฿ 288
฿ 320
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์ - Provision, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์
25%
฿ 190
฿ 255
Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว - Infopress, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว
15%
฿ 250
฿ 295
พัฒนา IoT ผ่าน Cloud ด้วย Arduino - Provision, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
พัฒนา IoT ผ่าน Cloud ด้วย Arduino
15%
฿ 229
฿ 269
พัฒนา Mobile App ฉบับ Pro Android - SE-ED, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
พัฒนา Mobile App ฉบับ Pro Android
5%
฿ 323
฿ 340
สร้างเงินล้านด้วยงานเวกเตอร์ - SE-ED, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
สร้างเงินล้านด้วยงานเวกเตอร์
10%
฿ 405
฿ 450
คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Angular - Provision, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Angular
15%
฿ 279
฿ 329
A Little Book of Big Data and Machine Learning - Infopress, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
A Little Book of Big Data and Machine Learning
5%
฿ 237
฿ 250
พัฒนา Web Apps ด้วย Bootstrap+HTML5 - Provision, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
พัฒนา Web Apps ด้วย Bootstrap+HTML5
10%
฿ 251
฿ 279
พัฒนา Web Application ด้วย Python Django - SE-ED, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
พัฒนา Web Application ด้วย Python Django
10%
฿ 297
฿ 330
คู่มือ coding ด้วย Visual C# 2019 ฉบับผู้เริ่มต้น - Infopress, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
คู่มือ coding ด้วย Visual C# 2019 ฉบับผู้เริ่มต้น
5%
฿ 327
฿ 345
พัฒนา IoT บนแพลตฟอ - อินเตอร์มีเดีย, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
พัฒนา IoT บนแพลตฟอ
10%
฿ 310
฿ 345
เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Scratch 3 - Provision, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Scratch 3
16%
฿ 155
฿ 185
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วยภาษา Java - SE-ED, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วยภาษา Java
10%
฿ 374
฿ 415
การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม ARDUINO - SE-ED, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม ARDUINO
11%
฿ 160
฿ 180
คู่มือเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA - Provision, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
คู่มือเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA
25%
฿ 190
฿ 255
พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCU - Provision, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCU
25%
฿ 205
฿ 275
การเขียนโปรแกรม Swift และ iOS ฉบับพื้นฐาน - SE-ED, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
การเขียนโปรแกรม Swift และ iOS ฉบับพื้นฐาน
10%
฿ 378
฿ 420
พัฒนา Web Application ด้วย PHP และ MariaDB - SE-ED, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
พัฒนา Web Application ด้วย PHP และ MariaDB
11%
฿ 340
฿ 380
เรียนรู้ระบบฝังตัวด้วย Raspberry PI - SE-ED, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
เรียนรู้ระบบฝังตัวด้วย Raspberry PI
10%
฿ 270
฿ 300
ประชุม+เรียน+สอนออนไลน์ได้ด้วย Zoom - Provision, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
ประชุม+เรียน+สอนออนไลน์ได้ด้วย Zoom
10%
฿ 179
฿ 199
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Python Data Science - SE-ED, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Python Data Science
10%
฿ 288
฿ 320
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี - SE-ED, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี
10%
฿ 225
฿ 250
คู่มือ coding ด้วย Visual Basic 2019 ฉบับผู้เริ่มต้น - Infopress, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
คู่มือ coding ด้วย Visual Basic 2019 ฉบับผู้เริ่มต้น
5%
฿ 327
฿ 345
พัฒนาแอพ Android ด้วย Firebase & Kotlin - Provision, การเขียนโปรแกรม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
พัฒนาแอพ Android ด้วย Firebase & Kotlin
10%
฿ 306
฿ 340
แสดง  30 60 90
  • 1
ภาษาคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรมชุดคำสั่ง ที่โปรแกรมเมอร์จะต้องเขียนให้เป็นเพื่อใช้ในการสั่งงานตามรูปแบบ และโครงสร้าง ซึ่งภาษาคอมพิวเตอร์นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่
  1. Low Level Language (ภาษาระดับต่ำ) เป็นภาษาที่ทำความเข้าใจได้ยาก ต้องทำความเข้าใจในด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ จึงจะสามารถใช้ภาษาระดับนี้เขียนโปรแกรมสั่งงานได้ สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ได้โดยตรง แต่ไม่เหมาะจะใช้พัฒนาโปรแกรม ตัวอย่างของภาษาระดับต่ำ Machine Language (ภาษาเครื่อง)
  2. Medium Level Language (ภาษาระดับกลาง) เป็นภาษาที่สามารถทำความเข้าใจได้ ไม่ยาก มีลักษณะภาษาเป็นแบบโครงสร้าง เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่น ภาษา C
  3. High Level Language (ภาษาระดับสูง) เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษ มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ การสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานโดยภาษาระดับสูง จะต้องมีการแปลความหมายของคำสั่ง ใช้ตัวแปลภาษาทีละชุดคำสั่งที่เรียกว่า Interpreter ถ้าแปลครั้งเดียวทั้งโปรแกรมจะเรียกว่า Compiler