ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
แจ้งวันจัดส่งสงกรานต์ 2564

หนังสือจิตวิทยาบุคลิกภาพ

จิตวิทยาบุคลิกภาพ (1 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
บุคลิกภาพที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการมีบุคลิกภาพที่ดีนั้น จะเป็นเสน่ห์และทำให้คนๆนั้นดูมีความดึงดูดใจแล้ว จะยังช่วยให้ประสบความสำเร็จในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องการทำงาน การที่จะมีบุคลิกภาพที่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่หลากหลาย ที่มองเห็นได้ชัดที่สุดคือภายนอก เช่น หน้าตา ควรที่จะยิ้มแย้ม แจ่มใส การแต่งตัวก็ควรจะสุภาพ เหมาะสมกับสถานที่ และมีกาลเทศะ การพูดการจา การสื่อสาร ควรจะมีความมั่นใจ แต่บุคลิกภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากภายนอกเท่านั้น ยังรวมถึงภายใน ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ลักษณะนิสัย ความคิด การเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดี คิดบวก ก็ส่งให้เรานั้นมีบุคลิกภาพที่ดีได้