ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
ส่งฟรีที่เซ่เว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้าน

หนังสือสารานุกรม

สารานุกรม หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Encyclopedias คือหนังสือที่รวบรวมความรู้ที่เป็นพื้นฐาน แล้วนำมาเรียบเรียงตามลำดับตัวอักษร ไว้สำหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ความรู้จากหนังสือสารานุกรม สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือได้ สารานุกรม แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ
  1. ตามขอบเขตของเนื้อหาวิชา สามารถแบ่งได้อีก 2 ประเภทคือ สารานุกรมทั่วไป และสารานุกรมเฉพาะวิชา
  2. ตามระดับอายุการใช้งาน สามารถแบ่งออกได้อีก 2 ประเภทคือ สำหรับเยาวชน และสำหรับผู้ใหญ่
  3. ตามจำนวนเล่ม สามารถแบ่งออกได้อีก 2 ประเภท เป็นสารานุกรมหลายเล่มจบ และสารานุกรมเล่มเดียวจบ 

พจนานุกรรม/สารานุกรมวิทยาศาสตร์ (13 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90