ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
promo code 2020 New Year Surprise! (20-21 Jan 2020)

หนังสือการเงิน/บัญชี

หลายๆคนอาจจะสงสัยว่า บัญชีกับการเงินนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้ทางเรา ShopAt24.com ก็ได้นำความแตกต่างมาแบ่งปันเป็นความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ กัน ซึ่งการเงินกับการบัญชีนั้น มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งก็คือ
  • “การเงิน” นั้นจะเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจ ซึ่งด้านการเงินนั้นจะศึกษาอยู่ 3 หัวข้อใหญ่ ๆ เลยก็คือ “การบริหารจัดการการเงินภายในองค์กร” “การลงทุน” และ “อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน” เช่น ตลาดการเงิน ตลาดทุน
  • “การบัญชี” ส่วนใหญ่มักจะนำไปใช้ในการตัดสินใจและการวิเคราะห์ โดยบัญชีนั้นก็จะแบ่งเป็น “ระบบบัญชีการเงิน” และ “ระบบบัญชีบริหาร” โดยที่ระบบบัญชีการเงินนั้น จะศึกษาตั้งแต่หลักการบัญชี การวิเคราะห์ และการจัดทำบัญชี จัดทำงบการเงิน ส่วนบัญชีบริหาร จะจัดการเกี่ยวกับด้านต้นทุน การวิเคราะห์กำไร การตั้งราคา การบริหารงบประมาณ เป็นต้น

การเงินการธนาคาร/บัญชี (5 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90