ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
Add friend LINE แจกโค้ด

หนังสือการจัดการทรัพยากรบุคคล

การจัดการทรัพยากรบุคคล (1 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ การจัดการองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน สวัสดิการของพนักงาน หรือการจัดวางตำแหน่งของบุคคลภายในองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถหาเครื่องจักรใดมาทดแทนได้ ทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้นำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญคือ
  • ทำให้องค์กรนั้นมีความเจริญเติบโต และมีความมั่นคง
  • สร้างความมั่นคงให้แก่สังคม ทำให้ประเทศชาติมีการพัฒนา
  • ช่วยให้มีการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆนั้นเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
  • ช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรได้
  • ช่วยทำให้บุคลากรสามารถค้นพบศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม
  • ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรและเหล่าคณะผู้บริหาร
สรุปแล้ว ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่มีอะไรมาแทนได้ และเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จ