ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
promo code 10.10 Super Deal (22-24 Oct 19)

หนังสือการจัดการทรัพยากรบุคคล

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ การจัดการองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน สวัสดิการของพนักงาน หรือการจัดวางตำแหน่งของบุคคลภายในองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถหาเครื่องจักรใดมาทดแทนได้ ทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้นำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญคือ
  • ทำให้องค์กรนั้นมีความเจริญเติบโต และมีความมั่นคง
  • สร้างความมั่นคงให้แก่สังคม ทำให้ประเทศชาติมีการพัฒนา
  • ช่วยให้มีการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆนั้นเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
  • ช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรได้
  • ช่วยทำให้บุคลากรสามารถค้นพบศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม
  • ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรและเหล่าคณะผู้บริหาร
สรุปแล้ว ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่มีอะไรมาแทนได้ และเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จ

การจัดการทรัพยากรบุคคล (2 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90