ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
ส่งฟรีที่เซ่เว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้าน

หนังสือสอนเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรม (39 สินค้า)

แสดง  30 60 90
  • 1
แสดง  30 60 90
  • 1
ภาษาคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรมชุดคำสั่ง ที่โปรแกรมเมอร์จะต้องเขียนให้เป็นเพื่อใช้ในการสั่งงานตามรูปแบบ และโครงสร้าง ซึ่งภาษาคอมพิวเตอร์นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่
  1. Low Level Language (ภาษาระดับต่ำ) เป็นภาษาที่ทำความเข้าใจได้ยาก ต้องทำความเข้าใจในด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ จึงจะสามารถใช้ภาษาระดับนี้เขียนโปรแกรมสั่งงานได้ สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ได้โดยตรง แต่ไม่เหมาะจะใช้พัฒนาโปรแกรม ตัวอย่างของภาษาระดับต่ำ Machine Language (ภาษาเครื่อง)
  2. Medium Level Language (ภาษาระดับกลาง) เป็นภาษาที่สามารถทำความเข้าใจได้ ไม่ยาก มีลักษณะภาษาเป็นแบบโครงสร้าง เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่น ภาษา C
  3. High Level Language (ภาษาระดับสูง) เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษ มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ การสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานโดยภาษาระดับสูง จะต้องมีการแปลความหมายของคำสั่ง ใช้ตัวแปลภาษาทีละชุดคำสั่งที่เรียกว่า Interpreter ถ้าแปลครั้งเดียวทั้งโปรแกรมจะเรียกว่า Compiler