ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
promo code 12.12 Super Grand Sale (11 Dec 19)

หนังสือรวมคำศัพท์

แนะนำหนังสือรวมคำศัพท์ พจนานุกรม ที่เป็นการรวมคำจากก "พจน" (คำพูด) และ "อนุกรม" (ลำดับ ระเบียบ ชั้น) หมายถึงการรวบรวมลำดับคำพูดหรือคำศัพท์เอาไว้ โดยภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Dictionary อันประกอบไปด้วย การสะกด, ความหมาย, คุณสมบัติทางไวยากรณ์, ตัวอย่างประโยค, การออกเสียง, ประวัติคำ, ฯลฯ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาใดก็ตามควรมี พจนานุกรม/ปทานานุกรม/สารานุกรม เพื่อเป็นการเพิ่มคลังศัพท์ในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังเหมาะสมอย่างยิ่ง หากใช้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมนอกเวลา หรือจะใช้ซื้อเป็นของขวัญฝากลูกฝากหลาน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนอย่างยิ่ง

พจนานุกรม/ปทานานุกรม/สารานุกรม (61 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
  • 1
  • 2
  • 3
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
  • 1
  • 2
  • 3