ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
promo code 12.12 Super Grand Sale (13-14 Dec 19)

หนังสือรวมคำศัพท์

แนะนำหนังสือรวมคำศัพท์ พจนานุกรม ที่เป็นการรวมคำจากก "พจน" (คำพูด) และ "อนุกรม" (ลำดับ ระเบียบ ชั้น) หมายถึงการรวบรวมลำดับคำพูดหรือคำศัพท์เอาไว้ โดยภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Dictionary อันประกอบไปด้วย การสะกด, ความหมาย, คุณสมบัติทางไวยากรณ์, ตัวอย่างประโยค, การออกเสียง, ประวัติคำ, ฯลฯ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาใดก็ตามควรมี พจนานุกรม/ปทานานุกรม/สารานุกรม เพื่อเป็นการเพิ่มคลังศัพท์ในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังเหมาะสมอย่างยิ่ง หากใช้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมนอกเวลา หรือจะใช้ซื้อเป็นของขวัญฝากลูกฝากหลาน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนอย่างยิ่ง

พจนานุกรม/ปทานานุกรม/สารานุกรม (61 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
  • 1
  • 2
  • 3
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
  • 1
  • 2
  • 3