ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
Sorry

หนังสือคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ เป็นคำที่เกิดขึ้นมาจากการนำคำสองคำมารวมกันคือ “คณิต” ซึ่งมีความหมายว่า การนับ การคำนวณ และคำว่า “ศาสตร์” ซึ่งมีความหมายว่า ความรู้หรือองค์ความรู้ คณิตศาสตร์นั้นได้ถูกแบ่งออกเป็นยุคสมัย ซึ่งในวันนี้ ShopAt24.com จะขอพูดถึงยุคสมัยของคณิตศาสตร์ว่าในปัจจุบันนั้นมีกี่ยุคสมัยกันแล้ว ยุคแรกก็คือ “ยุคบาบิโลนและอียิปต์” ซึ่งผ่านมา 5,000 กว่าปี เป็นการใช้สัญลักษณ์แทนจำนวน ใช้กับการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขาย รวมถึงรู้จักระยะเวลาจากการเดินทาง ต่อมาคือ “ยุคกรีกและโรมัน” มีการสร้างกฎเกณฑ์ทางการคำนวณขึ้นมา และมีการพิสูจน์ ค้นพบทฤษฎีมากมาย เช่น พิทากอรัส ยูคลิด ต่อมาคือ “ยุคกลาง” ชาวอาหรับได้นำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในด้านดาราศาสตร์ แพทยศาสตร์ และเป็นยุคที่ตัวเลขได้ถือกำเนิดขึ้น และใช้มาจนถึงทุกวันนี้ ต่อมาเป็น “ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา” เป็นยุคที่ความรู้ทางคณิตศาสตร์นั้นถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกจากการเดินทางและการค้าขาย ก่อให้เกิดหลักการและคณิตศาสตร์หลายแขนง มีการค้นพบทฤษฎีทางคณิตศาสตร์มากมาย และมาจนถึง “ยุคปัจจุบัน” เป็นยุคที่นักคณิตศาสตร์ในยุคนี้ได้นำองค์ความรู้ Big Data มาวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์ให้รู้ถึงความเป็นจริง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะเห็นได้ว่า คณิตศาสตร์นั้นได้อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างช้านาน หนังสือคณิตศาสตร์ จึงเป็นองค์ความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

คณิตศาสตร์ (148 สินค้า)

แสดง  30 60 90
  • 1
แสดง  30 60 90
  • 1