พลาสติกลูกฟูก/แผ่นโฟม/บอร์ด/ฉลุลาย (2 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90