บัตรติดหน้าอก/สายคล้อง/คลิปติดบัตร (16 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90