Carrier (22 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
24%
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42SAE010 ขนาด 9,347 BTU - Carrier, Carrier
ซื้อเลย
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42SAE010 ขนาด 9,347 BTU
ผ่อนสูงสุด 0.8% • 10 เดือน • ฿ 1,393
฿ 16,900 ฿ 12,900
37%
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42SAE012 ขนาด 12,078 BTU - Carrier, Carrier
ซื้อเลย
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42SAE012 ขนาด 12,078 BTU
ผ่อนสูงสุด 0.8% • 10 เดือน • ฿ 1,501
฿ 21,900 ฿ 13,900
31%
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42SAE018 ขนาด 18,000 BTU - Carrier, Carrier
ซื้อเลย
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42SAE018 ขนาด 18,000 BTU
ผ่อนสูงสุด 0.8% • 10 เดือน • ฿ 2,148
฿ 28,900 ฿ 19,900
13%
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42FCE004-R1 ขนาด 13,000 BTU - Carrier, Carrier
ซื้อเลย
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42FCE004-R1 ขนาด 13,000 BTU
ผ่อนสูงสุด 0.8% • 10 เดือน • ฿ 2,796
฿ 29,900 ฿ 25,900
16%
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42FCE006-R1 ขนาด 18,700 BTU - Carrier, Carrier
ซื้อเลย
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42FCE006-R1 ขนาด 18,700 BTU
ผ่อนสูงสุด 0.8% • 10 เดือน • ฿ 3,336
฿ 36,900 ฿ 30,900
13%
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42FCE008-R1 ขนาด 26,400 BTU - Carrier, Carrier
ซื้อเลย
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42FCE008-R1 ขนาด 26,400 BTU
ผ่อนสูงสุด 0.8% • 10 เดือน • ฿ 3,767
฿ 39,900 ฿ 34,900
12%
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42FCE010-R1 ขนาด 31,000 BTU - Carrier, Carrier
ซื้อเลย
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42FCE010-R1 ขนาด 31,000 BTU
ผ่อนสูงสุด 0.8% • 10 เดือน • ฿ 4,739
฿ 49,900 ฿ 43,900
13%
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42FCE012-R1 ขนาด 36,000 BTU - Carrier, Carrier
ซื้อเลย
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42FCE012-R1 ขนาด 36,000 BTU
ผ่อนสูงสุด 0.8% • 10 เดือน • ฿ 5,063
฿ 53,900 ฿ 46,900
16%
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42FCE012-R3 (380V) ขนาด 36,000 BTU - Carrier, Carrier
ซื้อเลย
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42FCE012-R3 (380V) ขนาด 36,000 BTU
ผ่อนสูงสุด 0.8% • 10 เดือน • ฿ 5,279
฿ 57,900 ฿ 48,900
9%
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42FCE014-R3 (380V) ขนาด 40,000 BTU - Carrier, Carrier
ซื้อเลย
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42FCE014-R3 (380V) ขนาด 40,000 BTU
ผ่อนสูงสุด 0.8% • 10 เดือน • ฿ 6,250
฿ 63,900 ฿ 57,900
38%
CARRIER เครื่องปรับอากาศ 42HFE013 12,800 BTU - Carrier, Carrier
ซื้อเลย
CARRIER เครื่องปรับอากาศ 42HFE013 12,800 BTU
ผ่อนสูงสุด 0.8% • 10 เดือน • ฿ 1,339
฿ 19,900 ฿ 12,400
55%
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42SAE012 ขนาด12,000 BTU - Carrier, Carrier
ซื้อเลย
Carrier เครื่องปรับอากาศ รุ่น 42SAE012 ขนาด12,000 BTU
ผ่อนสูงสุด 0.8% • 10 เดือน • ฿ 1,069
฿ 21,900 ฿ 9,900
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90