Download Sticker
Pre-oder BTS Dolls ตุ๊กตานักร้องวง BTS (1-12Aug19)

เงื่อนไขการสั่งจองสินค้า
1.สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 สิงหาคม 2562
2.เริ่มจัดส่งในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
3.กรุณาแยกใบสั่งจองจากรายการสั่งซื้ออื่น เนื่องจากรายการสั่งจองจะมีระยะเวลาการจัดส่งไม่เท่ากับสินค้าปกติ

Pre-order BTS (0 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90