ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม :

 1. Like page & Share หน้ากิจกรรม
 2. ลงทะเบียนสมาชิกที www.shopat24.com
 3. เลื่อกสินค้าที่ระบุอยู่ที่หน้า www.shopat24.com/c/gift-for-dad-fb นำสินค้าขายดีมาให้เลือก
 4. Comment "ฉันอยากให้พ่อได้ .. เป็นของขวัญ เพราะว่า.."
 5. ใส่ #Shopat24

ระยะเวลา : วันที่ 16 - 23 พย.59

ของรางวัล และเงื่อนไขการแจกรางวัล :

 1. Comment โดนใจกรรมการ รับรางวัลเป็นสินค้าที่เลือกไว้ไปเลย!!
 2. Gift Voucher Shopat24 มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
 3. ร่วมกิจกรรมได้จนถึงเวลา 23.55 น. ของวันที่ 23 พย. 59
 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 24 พย.59 ก่อน 18.00 น.
 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด และสิ้นสุด
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนดเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 7. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% 

สินค้าแนะนำสำหรับคุณพ่อ (24 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90