แจกหนักกว่าเดิม รับแสตมป์เพื่อนที่รู้ใจ

แจกหนักกว่าเดิม รับแสตมป์เพื่อนที่รู้ใจ

เงื่อนไขการร่วมรายการ

1. โปรโมชั่นนี้เฉพาะการสั่งซื้อสินค้าที่ร่วมรายการใน www.shopat24.com เท่านั้น โดยการได้รับของสมนาคุณต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อกำหนดดังนี้

- ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 1,000-2,499 บาท ต่อ 1 ออเดอร์ รับฟรี แสตมป์เพื่อนที่รู้ใจ มูลค่า 3 บาท จำนวน 10 ดวง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 30 บาท

- ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 2,500 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ออเดอร์ รับฟรี แสตมป์เพื่อนที่รู้ใจ มูลค่า 3 บาท จำนวน 30 ดวง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 90 บาท

2. เฉพาะการสั่งซื้อผ่าน www.shopat24.com ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม ถึง 25 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้น ยกเว้น  Mobile & IT Clearance 2016 , สินค้าผลิตภัณฑ์ Apple ทุกรายการ , นมผง , สินค้าจัดรายการพิเศษ Super Shock , สินค้าบางรายการ , สินค้าจัดรายการพิเศษ Super Shock , สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์, สินค้าการกุศล, สินค้าผ่อน0% และสินค้าที่จัดส่งโดยผู้แทนจำหน่าย

3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย

4. ขอสงวนสิทธิ์ เรียกคืนแสตมป์เพื่อนที่รู้ใจ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือคืนสินค้าอันมีผลให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ต้องคืนเต็มจำนวนเท่านั้น

- กรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 1,000 บาทต่อ 1 ออเดอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน “แสตมป์เพื่อนที่รู้ใจ มูลค่า 3 บาท จำนวน 10 ดวง รวมมูลค่าเป็น 30 บาท”

- กรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 2,500 บาทต่อ 1 ออเดอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน “แสตมป์เพื่อนที่รู้ใจ มูลค่า 3 บาท จำนวน 30 ดวง รวมมูลค่าเป็น 90 บาท”

5. แสตมป์จะจัดส่งพร้อมกับสินค้า โปรดตรวจสอบจำนวนแสตมป์และสินค้าก่อนออกจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่นหรือผู้จัดส่ง หากสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

6. การแจกแสตมป์คำนวนยอดสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆเรียบร้อยแล้ว และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

7. แสตมป์นี้สามารถใช้แทนเงินสด ในการชำระค่าสินค้าในครั้งถัดไปของ www.shopat24.com โดยเลือกวิธีชำระเงินที่ "ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง" ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศเท่านั้น โดยมีระยะเวลาการใช้แสตมป์ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2559

8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินใจของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด​