ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
MID MAY ลดต่อเนื่องกลางเดือนพฤษภา (12-17 May 2021)

ช้อปดีมีคืน

มาตรการ “ช้อปดีมีคืน” กำหนดให้เงินได้เท่าที่จ่าย เป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการ ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 2563 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยสินค้าที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ประกอบไปด้วย สินค้าและบริการทุกประเภทที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (สินค้าส่วนใหญ่ในเว็บไซต์ ShopAt24.com) ยกเว้น สุรา, ยาสูบ, น้ำมันรถยนต์, ค่ารถ-เรือ, หนังสือพิมพ์และนิตยสาร, บริการนำเที่ยว, ที่พักโรงแรม

เงื่อนไขของการลดหย่อนภาษี

- ผู้ที่ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ : ผู้ที่รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
- ยกเว้นสินค้าที่ไม่มี VAT (หรือยกเว้น) : ผักผลไม้, เนื้อสัตว์, อาหารทะเล, ไข่ไก่, ข้าวสารจากเกษตรกร, เครื่องดื่มผสมแอลกกอฮอลล์, ยาสูบ, อาหารสัตว์, บัตรเติมเงิน, บัตรของขวัญ, หนังสือ, สินค้ายาและสินค้าทางการแพทย์