ล่าแสตมป์ แจกหนัก จัดเต็ม
  เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ปี 2560
1. ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
2. โดยท่านสามารถชำระเงินได้ทุกช่องทาง ภายใน วันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 เวลา 24.00 น. เท่านั้น
3. ท่านสามารถขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ หลังจากรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว โดยเราจะจัดส่งให้ภายใน 7 วันทำการ

"ดูขั้นตอนการ ขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป จากShopAt24.comได้ที่นี่ คลิก”

ช้อป ช่วย ชาติ Final Call (22 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90