WOWWW Day - ลดจนร้องว้าววว (18-19 Sep 18)

• วิธีการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

หลังจากรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี โดยจะจัดส่งให้ลูกค้าภายใน 7 วันทำการ
 1. กรุณาส่งอีเมลถึง Customercare@24Shopping.co.th
 2. Subject (ชื่ออีเมล) : ขอใบกำกับภาษี
 3. รายละเอียด 
  1. เลขที่ออเดอร์
  2. ออกในนาม : ออกในนามบริษัท หรือ ออกในนามบุคล
  3. หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  4. สาขาที่ (สำหรับออกในนามบริษัท)
  5. ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
  6. ให้จัดส่งถึงคุณ
  7. ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จ
  8. เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
  9. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ให้ทำการขีดฆ่า/ยกเลิก  และระบุข้อความ "ยกเลิกเพื่อขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ" 
  10. ถ่ายรูป/Scan ใบกำกับภาษีอย่างย่อ แนบมากับ e-mail
หมายเหตุ

- ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ทางลูกค้าจะได้รับพร้อมกับสินค้า (กรุณาแจ้งพนักงานทุกครั้ง) 
- กรณีใบกำกับภาษีอย่างย่อหาย ลูกค้าต้องแจ้งความ ใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐาน โดยเงื่อนไขที่แจ้งความ ดังนี้ 
"เอกสารใบกำกับภาษีอย่างย่อ/เต็มรูป ของ หมายเลขการซื้อ___วันที่___จำนวนเงินรวม___บาท  ได้สูญหาย ขอแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานใช้ขอเอกสารใบใหม่"
- ต้องขออภัยหากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบหรือไม่แนบใบกำกับภาษีอย่างย่อ ทางเราไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้กับท่านได้ 
- กรณีท่านทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีสูญหาย ทางเราไม่สามารถออกใหม่ให้ท่านได้ 
- หลังจากรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี โดยจะจัดส่งให้ลูกค้าภายใน 7 วันทำการ

การขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (23 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90