promocode_24apr

E-Coupon ท้ายบิล เซเว่นอีเลฟเว่น

*เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด

- คูปองส่วนลดสำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการใน www.shopat24.com เท่านั้น ยกเว้น Mobile & IT Clearance 2016 , สินค้าผลิตภัณฑ์ Apple ทุกรายการ , นมผง , สินค้าจัดรายการพิเศษ Super Shock , สินค้าบางรายการ , สินค้าการกุศล , สินค้าผ่อน 0% , สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์

- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย

- โดยมีส่วนลด 100 เมื้อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ​500 บาท ขึ้นไปต่อ 1 ออเดอร์ ​

​- สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ออเดอร์เท่านั้น โดยจะต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บ www.ShopAt24.com ก่อนใช้สิทธิ์ส่วนลด

- สามารถใช้ได้วันที่​ 26 กันยายน ถึง 25 ตุลาคม 2559 เท่านั้น

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินใจของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด