promocode_24apr

Exclusive Pay Code

*เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด

- คูปองส่วนลดสำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการใน www.shopat24.com เท่านั้น ยกเว้น สินค้าบางรายการ ,สินค้า Half Day Half Price , Mobile & IT Clearance 2016 , สินค้าจัดรายการพิเศษ Super Shock , นมผง , สินค้าผลิตภัณฑ์ Apple ทุกรายการ, สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์, สินค้าการกุศล, สินค้าผ่อน 0%, สินค้าจัดรายการพิเศษ Super Shock

- คุ้มที่ 1 รับส่วน 100 บาท สมัครสมาชิกกับ www.shopat24.com

- คุ้มที่ 2 รับส่วนลด 10% เมื่อช้อปขั้นต่ำ 1,500 บาท (ลดสูงสุด 500 บาท) และ รับส่วนลด 350 บาท เมื่อช้อปขั้นต่ำ 3,000 บาท (จำกัด 500 สิทธิ์แรก/โค้ดส่วนลด)

​- สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ออเดอร์เท่านั้น โดยจะต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บ www.ShopAt24.com ก่อนใช้สิทธิ์ส่วนลด

- สามารถใช้ได้วันที่​ 21 พ.ย. - 31 ธ.ค. 59 เท่านั้น

- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินใจของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด