New Website Celebration 24% OFF

New Website Celebration 24% OFF

*เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด

- คูปองส่วนลดสำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการใน www.shopat24.com เท่านั้น ยกเว้น สินค้าบางรายการ,สินค้าผลิตภัณฑ์ Apple ทุกรายการ,นมผง, สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์, สินค้าการกุศล, สินค้าผ่อน 0%, สินค้าจัดรายการพิเศษ Super Shock

- โดยมีส่วนลด 24% เมื้อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 1,000 บาท ขึ้นไป จำกัดโควต้า 240 สิทธิ์

​- สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น และมีส่วนลดสูงสุด 240 บาท โดยจะต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บ www.ShopAt24.com ก่อนใช้สิทธิ์ส่วนลด

- สามารถใช้ได้วันที่​ 20 กันยายน 2559 เท่านั้น

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินใจของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด