line sticker

Coupon Special

*เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด

- คูปองส่วนลดสำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการใน www.shopat24.com เท่านั้น ยกเว้น สินค้าบางรายการ ,สินค้า Half Day Half Price , Mobile & IT Clearance 2016 , สินค้าจัดรายการพิเศษ Super Shock , นมผง , สินค้าผลิตภัณฑ์ Apple ทุกรายการ, สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์, สินค้าการกุศล, สินค้าผ่อน 0%, สินค้าจัดรายการพิเศษ Super Shock  โดยมีส่วนลด 9% เมื่อซื้อขั้นต่ำ 900 บาท ลดสูงสุด 900 บาท

​- สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ออเดอร์เท่านั้น โดยจะต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บ www.ShopAt24.com ก่อนใช้สิทธิ์ส่วนลด

- สามารถใช้ได้วันที่​ 19 ม.ค. 60 เท่านั้น

- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินใจของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด