คูปองเงินสด 100 บาทให้คุณทันทีที่ช้อป

*เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด

- คูปองส่วนลดสำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการใน www.shopat24.com เท่านั้น ยกเว้น Mobile & IT Clearance 2016 , สินค้าผลิตภัณฑ์ Apple ทุกรายการ , นมผง , สินค้าจัดรายการพิเศษ Super Shock , สินค้าบางรายการ , สินค้าการกุศล , สินค้าผ่อน 0% , สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ , สินค้าเครื่องมือแพทย์

- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย

- คูปองเงินสดมูลค่า 100 บาท ใช้ซื้อสินค้ามูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 1,000 บาท ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ เท่านั้น 

​- สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น  โดยจะต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บ www.ShopAt24.com ก่อนใช้สิทธิ์ส่วนลด  

- สามารถใช้ได้วันที่​ 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินใจของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด