ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
แจ้งวันจัดส่งสงกรานต์ 2564
มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกล ในมอเตอร์จะมีลวดที่พันรอบแกนเหล็กอยู่ระหว่างแม่เหล็ก ลวดจะหมุนเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน หลัก ๆ แล้วมอเตอร์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือกระแสตรงกับกระแสสลับ
  • กระแสตรง จะให้ไฟฟ้าไหลเข้าไปผ่านลวดเพื่อให้เกิดการดึงและผลักของแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กไฟฟ้า
  • กระแสสลับ จะใช้การดึงเข้าและผลักออกของแม่เหล็กถาวรและไฟฟ้าจากขดลวดทำให้มอเตอร์หมุน
เกียร์ คือ วงล้อที่ใช้การสบกันของซี่ฟันเพื่อเปลี่ยนอัตราความเร็วและทิศทาง ใช้ในการหมุนของรถยนต์ เป็นกลไกภายในเครื่องยนต์ ภายในรถยนต์ มอเตอร์ไซต์ จักรยาน