ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
Non-Stop Shopping (18-23 Jun 21)
Sensor หรือ เซ็นเซอร์ เป็นอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจวัดปริมาณต่าง ๆ เช่น ระยะทาง เป็นต้น โดยเซ็นเซอร์แต่ละตัวนั้นก็จะมีหลักการทำงานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์สามารถให้กำเนิดสัญญาณที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณที่ต้องการจะวัด โดยการแปลงสัญญาณทางฟิสิกส์ที่รับมา ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าและส่งออกไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้นำไปทำการประมวลผลในขั้นตอนถัดไปได้ ซึ่งเซ็นเซอร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นก็มีหลากหลายแบบ ยกตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ชนิดเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) และ เซ็นเซอร์ชนิดอาร์ทีดี (Resistor Temperature Detector: RTD) เป็นต้น