Sunday Funday ช้อปสนุกทุกอาทิตย์ (20 ม.ค. 62)
เสื้อฟุตบอลทีมชาติรุ่นใหม่ 2019 (ระยะเวลาการสั่งซื้อ 27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 62 )

เสื้อฟุตบอลทีมชาติรุ่นใหม่ 2019 (5 สินค้า)