เครื่องเดินแบบสเต็ป

เครื่องเดินแบบ Step (1 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90