ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี

รายละเอียด และกติกาในการร่วมกิจกรรม "แจกบัตรคอนเสิร์ต Jennifer Kim Diva Chinatown กับ Smartheart & Me-O"


1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องสั่งซื้อสินค้า Smartheart & Me-O ที่ร่วมรายการในหน้ากิจกรรม พร้อมทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 มกราคม 2562 เท่านั้น
2. ทีมงานจะทำการคัดเลือกผู้โชคดี เมื่อมียอดซื้อสะสมสูงสุด 2 ท่านแรก" จำนวน 2 ท่าน ท่านละ ที่นั่ง จากหมายเลขคำสั่งซื้อ (Order Number) โดยไม่จำกัดจำนวนการทำรายการสั่งซื้อ ยิ่งซื้อมาก..ยิ่งมีสิทธิ์มาก ผู้โชคดี หมายเลขบัตรประชาชน มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น อ่านเพิ่มเติม..
3. รายละเอียดของรางวัล บัตรคอนเสิร์ต “Jennifer Kim Diva Chinatown กับ Smartheart & Me-O” จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ที่นั่งละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 4,000 บาท รอบแสดง 19.00 น.
4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 8 ก.พ. 2562 ผ่านทาง Facebook : ShopAt24.com
5. ผู้โชคดีทั้ง 2 ท่าน จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง Email : shopat24mkt@gmail.com ภายในวันที่ 9 ก.พ. 2562 (โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน และ เบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ)
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท ขึ้นไป  จะต้องหักภาษี  ณ ที่จ่าย ๕% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. ๔/๒๕๒๘  ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๘ ประกอบคำสั่ง กรมสรรพากร ท.ป. ๑๐๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๔ 
7. ของรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่น และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้อื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบ และยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
10. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือว่าเป็นคำตัดสินที่เด็ดขาดและสิ้นสุด

SmartHearth & Me-O ชวนช้อป ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตฟรี!! (0 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90