เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้ถุงเก็บฝุ่น (8 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90