Promo code 9.9 Shopping Fest. (18-20 Sep 19)

หมอนหนุน

การเลือกซื้อหมอนนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะถือเป็นไอเท็มที่มีผลต่อการนอนหลับ หากเลือกหมอนที่ไม่ได้คุณภาพหรือใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ ดังนั้นเราควรตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าเราจะซื้อหมอนไปทำอะไร เช่น เอาไว้หนุนอิง หรือ เอาไว้นอนเป็นหลัก โดยการเลือกซื้อหมอนหลักๆแล้วควรคำนึงถึงขนาดและรูปร่าง ซึ่งควรที่จะพอดีเหมาะกีบสรีระของเรา รวมถึงความนิ่มความแข็งและวัสดุที่อยู่ภายในหมอน ที่มีทั้งวัสดุสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้มีหมอนที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมากขึ้น เช่น หมอนเจล และ หมอนสุญญากาศ เป็นต้น

หมอนหนุน (173 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
  • 1
  • 2
  • 5
  • 6
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
  • 1
  • 2
  • 5
  • 6