ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
ส่งฟรีที่เซ่เว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้าน

อุปกรณ์เครื่องดื่ม

การเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องดื่มที่มีคุณภาพนั้นจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะน้ำนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายของคนเราเป็นอย่างมาก เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราโดยตรง โดยร่างกายของคนเรานั้นควรได้รับน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ 7-8 แก้ว นอกจากนั้นยังต้องการน้ำที่บริสุทธิ์ กล่าวคือน้ำสะอาดที่ปลอดภัยต่อร่างกาย ซึ่งอุปกรณ์เครื่องดื่มที่เลือกใช้นั้นก็สำคัญ เช่น เครื่องกรองน้ำที่เลือกใช้นั้นควรผ่านมาตรฐานสากล ไม่มีสารตะกั่ว รวมถึงไส้กรองน้ำ ที่ควรมีประสิทธิภาพในการกรองสารที่ไม่ปลอดภัยต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังควรเปลี่ยนไส้กรองเมื่อครบอายุการใช้งานทุกครั้งเพื่อคุณภาพที่ดี

อุปกรณ์เครื่องดื่ม (269 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
  • 1
  • 2
  • 8
  • 9
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
  • 1
  • 2
  • 8
  • 9