promo code 88 Mega Sale (18 Aug 19)

สายยาง

สำหรับสินค้าประเภท สายยาง หากมองภายนอกอาจมีลักษณะไม่ได้แตกต่างกัน แต่ความเป็นจริงแล้วสามารถผลิตได้จากวัสดุหลากหลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น PVC, PU, เทปล่อน, ซิลิโคน, ฯลฯ หากพูดถึงข้อดีข้อเสียแต่ละวัสดุก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้จะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน ยกตัวอย่างเช่นท่อยางธรรมดาทั่วไป จะมีการเสริมวัสดุเพื่อความแข็งแรง ลักษณะจะเป็นท่อยางอ่อน มีความทนทานน้อยกว่า (แต่ก็แลกกับราคาที่ถูกสุด) และหากไว้กลางแจ้งอาจมีปัญหาเรื่องเรื่องตะไคร่ได้ การเลือกสายที่มีวัสดุเสริมจะเพิ่มเรื่องความแข็งแรง และทนต่อสภาพอากาศมากกว่าสายยางทั่วไป

สายยาง (15 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90