ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
Promo code 2020 Sunday New Year Surprise! (26 Jan 2020)

อุปกรณ์เลี้ยงนก

การเลี้ยงนกอะไรดี เริ่มแรกต้องมีการสร้างทัศนคติที่ดีก่อน เพราะสัตว์ชนิดนี้ไม่เหมือนกับหมาหรือแมวที่จับเล่นลูบเล่นได้ แต่นกส่วนมากจะเลี้ยงเพื่อดูหรือฟังเสียงมันเท่านั้น และหากแบ่งประเภทตามความนิยมจะเป็นทั้งหมด 3 กลุ่มด้วยกันได้แก่ กลุ่มนกปากขอ, กลุ่มนกฟินซ์ และกลุ่มนกอื่น ๆ ความน่าสนใจของนกแต่ละชนิดอาจมีลักษณะนิสัย และพฤติกรรมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง สำหรับกลุ่มนกปากขอหลายชนิดจะมีพลังกัดแทะมากกว่าที่คิด ไม่แนะนำให้เลือกใช้กรงซี่ไม้เพราะเพียงไม่นานนัก ตื่นมาอาจพบว่ากรงไม้ที่เลี้ยงนกปากขอ เหลือไว้เพียงกรงนกเปล่า ๆ พร้อม ๆ กับร่องรอยของซี่ไม้ที่ถูกกัดแทะจนเป็นช่องโหว่

นก (1 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90