ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี

ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooling)

Water Cooling System เป็นอีกหนึ่งระบบระบายความร้อน ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในคอมพิวเตอร์ เป็นระบบการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับแบบพัดลม เนื่องด้วยระบบนั้นจะใช้ทั้งน้ำและอากาศในการระบายความร้อนร่วมกัน การระบายความร้อนด้วยของเหลวนั้นแบ่งออกเป็น
  1. ระบายความร้อนด้วยการใช้น้ำหล่อเย็น ซึ่งมีทั้งระบบเปิดและระบบปิด ระบบปิดจะเป็นหม้อน้ำที่สามารถหาซื้อได้เลยสำเร็จรูป ส่วนระบบเปิดนั้นจะขายแยกเป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเราต้องนำมาประกอบเอง
  2. ระบายความร้อนด้วยการใช้ไนโตรเจนเหลว LN2 เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนใหญ่มักจะเป็นการดัดแปลงใช้กับอุปกรณ์นั้น ๆ โดยเฉพาะ

Water Cooling (10 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90