หน่วยเก็บข้อมูล (HardDisk)

หน่วยเก็บข้อมูล (126 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
14%
Philips DVT6000 Recorder 4GB 3Mic Zoom+ - Philips, หน่วยเก็บข้อมูล
ซื้อเลย
ผ่อน 0%
Philips DVT6000 Recorder 4GB 3Mic Zoom+
ผ่อนสูงสุด 0% • 9 เดือน • ฿ 955
฿ 9,990 ฿ 8,590
17%
Philips DVT6500 Recorder 4GB 3Mic HiFide - Philips, หน่วยเก็บข้อมูล
ซื้อเลย
ผ่อน 0%
Philips DVT6500 Recorder 4GB 3Mic HiFide
ผ่อนสูงสุด 0% • 4 เดือน • ฿ 2,498
฿ 11,990 ฿ 9,990
16%
Philips DVT8000 Recorder 360-degree Meeting 4GB - Philips, หน่วยเก็บข้อมูล
ซื้อเลย
ผ่อน 0%
Philips DVT8000 Recorder 360-degree Meeting 4GB
ผ่อนสูงสุด 0% • 6 เดือน • ฿ 2,665
฿ 18,990 ฿ 15,990
14%
Philips Digital Pocket Memo 8000 - Philips, หน่วยเก็บข้อมูล
ซื้อเลย
ผ่อน 0%
Philips Digital Pocket Memo 8000
ผ่อนสูงสุด 0% • 9 เดือน • ฿ 2,777
฿ 28,990 ฿ 24,990
15%
Philips SpeechExec Pro Transcription Set - Philips, หน่วยเก็บข้อมูล
ซื้อเลย
ผ่อน 0%
Philips SpeechExec Pro Transcription Set
ผ่อนสูงสุด 0% • 6 เดือน • ฿ 2,832
฿ 19,990 ฿ 16,990
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5