Promo code 9.9 Shopping Fest. (18-20 Sep 19)

ระบบ Wi-Fi

Wi-Fi หรือ ไวไฟ ที่เราเรียก ๆ กันนั้น เป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้อุปกรณ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แลปทอป โทรศัพท์ และอุปกรณ์อื่น ๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ได้แบบไร้สาย ไม่ต้องพ่วงสาย LAN ให้ยุ่งยาก แต่ในบางครั้ง Router กระจายสัญญาณ Wi-Fi ตัวเดียวก็เอาไม่อยู่ วันนี้เราจะขอแนะนำให้รู้จักกับ Mesh Technology หากอุปกรณ์ Wi-Fi System ของคุณมีคำว่า Mesh แล้วล่ะก็ ให้คุณรู้ไว้เลยว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และช่วยลดจุดอับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นมุมไหน ๆ ภายในบ้านหรือภายในอาคารก็ตาม

ระบบ Wifi (23 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
5%
Edimax Pro OFFICE 1-2-3 Office Wi-Fi System - Edimax, ระบบ Wifi
เพิ่มลงตะกร้า
Edimax Pro OFFICE 1-2-3 Office Wi-Fi System
ผ่อนสูงสุด 0.8% • 10 เดือน • ฿ 1,359
฿ 13,300 ฿ 12,590
10%
NETGEAR Orbi WiFi System RBK50 - Netgear, ระบบ Wifi
เพิ่มลงตะกร้า
NETGEAR Orbi WiFi System RBK50
ผ่อนสูงสุด 0.8% • 10 เดือน • ฿ 2,320
฿ 23,990 ฿ 21,490
6%
NETGEAR Orbi WiFi System RBK40 - Netgear, ระบบ Wifi
เพิ่มลงตะกร้า
NETGEAR Orbi WiFi System RBK40
ผ่อนสูงสุด 0.8% • 10 เดือน • ฿ 1,921
฿ 18,990 ฿ 17,790
9%
NETGEAR Orbi WiFi System RBK30 - Netgear, ระบบ Wifi
เพิ่มลงตะกร้า
NETGEAR Orbi WiFi System RBK30
ผ่อนสูงสุด 0.8% • 10 เดือน • ฿ 1,672
฿ 16,990 ฿ 15,490
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90