ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Software (ซอฟต์แวร์) หรือชุดคำสั่ง เป็นโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยโปรแกรมเมอร์ เป็นชุดคำสั่งที่มีไว้เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ โดยภาษาที่ใช้สำหรับในการเขียนชุดคำสั่งนั้นก็จะมีความจำเพาะ เช่น ภาษาเบสิค ภาษาโคบอล เป็นต้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ก็คือ
  • System Software หรือซอฟต์แวร์ระบบ เป็นชุดคำสั่งที่ช่วยจัดการระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปัจจุบันที่เราจะเห็นกันเป็นประจำในชีวิตประจำวันคือ iOS, Android, Windows ต่าง ๆ
  • Application Software หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นคนเขียนขึ้น เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งที่ตนเองต้องการ ยกตัวอย่างเช่น Adobe Photoshop, Microsoft Office เป็นต้น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (0 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90