ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
Promo code 7.7 7th Heaven Deal โปรฟ้าประทาน (8-10 July 2020)_v1

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (0 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
Software (ซอฟต์แวร์) หรือชุดคำสั่ง เป็นโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยโปรแกรมเมอร์ เป็นชุดคำสั่งที่มีไว้เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ โดยภาษาที่ใช้สำหรับในการเขียนชุดคำสั่งนั้นก็จะมีความจำเพาะ เช่น ภาษาเบสิค ภาษาโคบอล เป็นต้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ก็คือ
  • System Software หรือซอฟต์แวร์ระบบ เป็นชุดคำสั่งที่ช่วยจัดการระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปัจจุบันที่เราจะเห็นกันเป็นประจำในชีวิตประจำวันคือ iOS, Android, Windows ต่าง ๆ
  • Application Software หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นคนเขียนขึ้น เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งที่ตนเองต้องการ ยกตัวอย่างเช่น Adobe Photoshop, Microsoft Office เป็นต้น