Promo code 9.9 Shopping Fest. (18-20 Sep 19)

หูฟังแบบครอบหู (Over-ear)

ข้อแนะนำในการใช้หูฟังครอบหูให้ปลอดภัย

  1. ควรฟังด้วยระดับเสียงต่ำ ๆ มีความนุ่มนวลตามธรรมชาติมากที่สุด (เสียงที่แผด หรือ Distortion) โดยปรับได้ในแอปลิเคชั่นของเครื่อง
  2. เมื่อครบทุก 1 ชั่วโมง ควรถอดหูฟังออกประมาณ 5-10 นาที ไม่ควรใส่หูฟังติดต่อกันนานเกินไป เพื่อรักษาความดันภายในหูให้เหมาะสม
  3. ควรใช้หูฟังครอบหูแบบเปิด เพื่อไม่คลื่นเสียงกระทบหูโดยตรงจนหนักเกินไป
  4. การฟังจากหูฟังควรให้ได้ยินเสียงจากข้างนอกบ้าง เป็นการป้องกันความปลอดภัยขนาดใช้หูฟัง

หูฟังแบบครอบหู (40 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
  • 1
  • 2
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
  • 1
  • 2