promo code 9.9 Sunday Shopping Fest. (24 Sep 19)

หูฟังสำหรับออกกำลังกาย

ออกกำลังกายไปฟังเพลงไป ต้องเลือกหูฟังยังไง

จากผลการวิจัย การฟังเพลงที่เราร้องได้จะช่วยให้เรามีสมาธิจดจ่อกับเพลง และการฟังเพลงที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ก็ช่วยพัฒนาการออกกำลังกายได้ด้วย เพราะฉะนั้นการเลือกซื้อหูฟังที่เหมาะสมคือ หูฟังที่ตัดเสียงจากภายนอกได้ดี มีขนาดที่พอดีกับรูหูของเรา เพื่อป้องกันการตกหล่นระหว่างออกกำลังกาย โดยเทคนิคการเลือกเพลงง่ายมาก หากอยากให้ร่างกายผ่อนคลายก็ควรเลือกใช้เพลงจังหวะช้า ๆ หรือใช้เสียงจากธรรมชาติก็ได้ ระดับความดังของเสียงเพลงก็มีผล เพราะเสียงเพลงดัง ๆ มักจะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัว แต่ถ้าเสียงเพลงเบา ๆ จะเหมาะกับการผ่อนคลายร่างกาย อาจใช้ในช่วง Cool-Down ได้ดีกว่า

หูฟังสำหรับออกกำลังกาย (16 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90