ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
Promo code 8.8 Infinity Deal (4 Aug 2020)

กล่องควบคุมอัจฉริยะ

กล่องควบคุมอัจฉริยะ (4 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
การที่เราต้องการจะสร้างสรรค์บ้านของเรากลายเป็นบ้านอัจฉริยะ ทำได้ไม่ยากแต่จำเป็นที่จะต้องมีสำคัญในการสร้างคือ Smart Home Hub หรือรีโมทคอนโทรล ที่เอาไว้ควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ ในบ้านของเรานั่นเอง ซึ่งมันคือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ ที่สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ต่าง ๆ และผ่านให้อินเตอร์เน็ตถูกเปรียบเทียบให้เป็นเหมือนกับสะพานหลวงปกรณ์โดยทำหน้าที่แปลงภาษาระหว่างอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันทำให้อุปกรณ์แต่ละชิ้นสามารถสื่อสารกันได้อย่างง่ายขึ้นเราจึงสามารถสั่งการณ์การทำงานของสินค้าอัจฉริยะทุกอย่างภายในบ้านผ่านทาง Smart Hub เพียงชิ้นเดียว