ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
Non-Stop Shopping (18-23 Jun 21)
การใส่ถุงมือ-ถุงเท้าให้ลูกน้อยนั้น หากใส่ตลอดเวลาอาจเป็นการปิดกั้นพัฒนาการของเจ้าตัวเล็กได้ แต่นอกจากนี้ การใส่ถุงมือ-ถุงเท้าเป็นเวลานาน ๆ ตลอดทั้งวัน ตลอดทั้งคืนนั้น อาจทำให้เกิด Toe-tourniquet Syndrome หรือ Hair Tourniquet อาการเหล่านี้ เกิดจากนิ้วมือหรือนิ้วเท้าของตัวน้อยนั้น ถูกเส้นด้ายหรือเส้นผมที่อยู่ในถุงมือถุงเท้าพันเอาไว้ จนอาจเกิดเป็นแผล ร้ายแรงสุดอาจจะต้องตัดนิ้วมือน้อยๆทิ้งเพื่อรักษาชีวิต ดังนั้น ก่อนจะเลือกซื้อถุงมือ ถุงเท้าให้ลูกน้อยใส่นั้น ควรจะตรวจสอบก่อนว่าสินค้าที่ซื้อมานั้นมีคุณภาพหรือไม่ ก่อนใส่ก็ควรตรวจสอบดูก่อนทุกครั้ง ว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือเปล่า เพื่อความปลอดภัยของเจ้าตัวเล็กนะคะ