promo code 9,000,000 Celebration Sale (24 Jul 19)

ของเล่นเทศกาล (4 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90

แนะนำ 3 อันดับของเล่นเด็กสุดฮิต

1. เลโก้หรือตัวต่อ

วิธีเล่นเป็นการนำชิ้นส่วนต่าง ๆ มาประกอบกันเป็นรูปร่าง ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาของเด็ก ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการและการเรียนรู้ที่ดี เสริมสร้างกลไกการเคลื่อนไหว และกระตุ้นจินตนาการ นอกจากนี้ตัวต่อยังไม่ได้เหมาะสำหรับเด็กเพียงเท่านั้น แต่ผู้ใหญ่ก็สามารถเล่นได้เช่นกันแถมยังช่วยฝึกสมาธิ

2. ดินน้ำมันหรือแป้งโดว์

เป็นการปั้นดินน้ำมันเป็นรูปต่าง ๆ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามนึกคิด ฝึกสมาธิ และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนากล้ามเนื้อและประสานสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี ในสมัยก่อนเราเรียกการปั้นๆด้วยวัสดุชนิดหนึ่งที่เรียกว่า "ดินน้ำมัน" เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป คนเริ่มใส่ใจเรื่องวัตถุดิบและสินค้าที่ดีที่สุดเพื่อลูกน้อย จึงได้คิดค้นวิธีการที่ได้มาซึ่งแป้งปั้นที่ปลอดสารพิษที่เรียกกันว่า "แป้งโดว์"

3. สระน้ำห่วงยาง

ทำจากวัสดุ PVC คุณภาพสูง มีสีที่สดใส สามารถมองเห็นได้ง่าย ปลอดภัยไร้สารตกค้าง น้ำหนักเบา พับเก็บ พกพาง่าย ถ่ายรูปสวย อีกหนึ่งกิจกรรมภายในบ้าน ที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว การพัฒนาด้านอารมณ์และส่งเสริมทักษะการเข้าสังคมของเด็ก (แนะนำให้ชวนเพื่อน ๆ ของเด็กมาเล่นด้วย) กิจกรรมนี้ไม่เพียงแค่ประหยัด ยังก่อให้เกิดความสนุกสนานและสร้างเวลาดี ๆ ในครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย