ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
Sorry
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
รหัสสินค้า  257019010

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์

รหัสสินค้า  257019010
  • ISBN: 9789742319854
  • ประกอบไปด้วยเนื้อหาและเทคนิคหลากหลาย ที่จะช่วยให้ทุกท่านพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการสื่อสาร และเพื่อส่งเสริมความสำเร็จในหลากหลายบริบท
  • จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือการนำแนวคิด ทฤษฎีเชิงวิชาการมาผสานพัฒนาเป็นเครื่องมือง่ายๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทันที
฿ 430
฿ 480
ประหยัดทันที ฿ 50
ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่  22/10/2018 - 10/04/2020
สินค้าจะมีเร็วๆนี้
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ

การจัดส่ง

จัดส่งฟรีเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) ส่งภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังชำระเงิน
ฟรี
จัดส่งตามที่อยู่ ส่งภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังชำระเงิน

สินค้าใกล้เคียง

ขนาดสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (กxยxส) 19.2x26x1.7 ซม.
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 0.671 กก.

เนื้อหาโดยสังเขป

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์

          หนังสือเล่มนี้ประกอบไปไปด้วยเนื้อหาและเทคนิคหลากหลายที่จะช่วยให้ผู้อ่านพัฒนาทักษะการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมาย และเพื่อส่งเสริมความสำเร็จในหลากหลายบริบท เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานจาการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความคิดและทัศนคติของตนเอง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง การนำเสนอ การให้ข้อมูลย้อนกลับ การสื่อสารในฐานะผู้นำ การจัดการความขัดแย้ง การสื่อสารกับคนที่เป็นมนุษย์เจ้าปัญหา จนถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในระดับองค์กร โดยใช้เครื่องมือง่ายๆ ที่จะช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างกระชับและตรงประเด็นภายในระยะเวลาที่จำกัด จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ การนำแนวคิด ทฤษฎีเชิงวิชาการ มาผสานพัฒนาเป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทันที เหมาะกับการนำไปใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและเหมาะกับผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการจะพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมความสำเร็จในทุกๆ ด้านของชีวิต

 

สารบัญ

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์

ส่วนที่ 1 พื้นฐานการสื่อสาร

- บทที่ 1 บทนำการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Introduction to Strategic Communication)

- บทที่ 2 การสื่อสานรในองค์กร (Organization Communication)

ส่วนที่ 2 ลักษณะของการสื่อสาร

- บทที่ 3 การสื่อสารโดยวัจนภาษา (Verbal Communication)

- บทที่ 4 การสื่อสารโดยอวัจนภาษา (Nonverbal Communication)

ส่วนที่ 3 ประเภทและระดับของการสื่อสาร

- บทที่ 5 การสื่อสารกับตนเอง (Intrapersonal Communication)

- บทที่ 6 การสื่อสารเพื่อสร้สางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)

- บทที่ 7 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และวัฒนธรรมองค์กร (Intercultural Communication and Organization Culture)

ส่วนที่ 4 การสื่อสารตามวัตถุประสงค์

- บทที่ 8 การสื่อสารกับภาวะผู้นำ (Leadership Communication)

- บทที่ 9 การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation)

- บทที่ 10 การสื่อสารเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง (Communication for Change Management)

 

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์

ISBN : 9789742319854

ผู้แต่ง : รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

สำนักพิมพ์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หน้า/จำนวนเล่ม : 320 หน้า

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน