ส่งฟรีที่เซ่เว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้าน
คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลล (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5)
รหัสสินค้า  263555010

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลล (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5)

รหัสสินค้า  263555010
  • ISBN: 9786163144324
  • อธิบายเนื้อหาสำคัญของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "กฎหมายขัดกัน" โดยศึกษาเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติ นิติฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย เขตอำนาจศาล และอีกมากมาย
  • นำเสนอเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย
  • เป็นหนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ราคาปกติ:  ฿ 379
ราคาพิเศษ:  ฿ 340
ประหยัดทันที  ฿ 39
ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่  21/11/2018 - 24/09/2019
รวมยอดของ
- +
สินค้าจะมีเร็วๆนี้
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ
ส่งฟรีที่เซเว่นอีเลฟเว่น
ของแท้ 100%

สินค้าแนะนำสำหรับคุณ

Packaging Dimension (กxยxส) 18.5x25.7x1.8 ซม.
Weight Detail 0.704 กก.

เนื้อหาโดยสังเขป

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลล (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5)

          หนังสือเล่มนี้อธิบายเนื้อหาสำคัญของวิชากฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กฎหมายขัดกัน โดยเนื้อหาสำคัญเกี่ยกับกฎหมายสัญชาติ นิติฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย เขตอำนาจศาล กฎเกณฑ์ว่าด้วยการเลือกกฎหมาย (ต่างประเทศ) การยอมรับและบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษา ของศาลต่างประเทศและสถาบันระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล แนวการเขียนของหนังสือเล่มนี้อาศัยแนวทางประวัติศาสตร์ การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบทั้งระบบคอมอนลอว์และภาคพื้นยุโรป รวมทั้งการศึกษาแบบวิเคราะห์ตัวบทกฎหมาย นำเสนอเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย

 

สารบัญ

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลล (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5)

- ภาค 1 หลักกฎหมายสัญชาติไทย (Principles of Law on Thai Nationality)

- ภาค 2 นิติฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย (The Legal Status of Aliens in Thailand)

- ภาค 3 การขัดกันแห่งเขตอำนาจศาล (Conflict of Jurisdictions)

- ภาค 4 กฎหมายขัดกัน (Conflict of Laws)

- ภาค 5 การรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ (Recognition & Enforcement of Foreign Judgments)

- ภาค 6 สถาบันทางวิชาการที่มีคุณูปการต่อกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและกฎหมายเปรียบเทียบ (The Contribution of Learned Institutions to Private International Law)

 

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลล (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5)

ISBN : 9786163144324

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน้า/จำนวนเล่ม : 366 หน้า

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

คำนิยม

          "ท่านอาจารย์ประสิทธิ์ฯ ได้ใช้ความวิริยอุตสาหะอย่างน่าชมเชยที่ได้เรียบเรียงคำบรรยายนี้ในส่วนสำคัญ ๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law) รวมทั้งได้อ้างอิงความเห็น ข้อเขียนและตำราของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งระบบ Common Law และ Civil Law อย่างมาก ซึ่งจะให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านทั้งที่เป็นนิสิตนักศึกษา บุคคลในวงการและนักวิชาการที่สนใจโดยทั่วไป ซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้กฎหมายลักษณะนี้เป็นที่รับรู้มากยิ่งขึ้น"

- ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ที่ดูสินค้านี้ มักจะดูสินค้านี้ด้วย

ผู้ที่สนใจสินค้านี้ สนใจสินค้านี้ด้วย

ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน