ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
Social 24 oct 63
คู่มือสอบรับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง
รหัสสินค้า  304336010

คู่มือสอบรับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง

รหัสสินค้า  304336010
  • ISBN: 9786164870369
  • รวม พรบ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) สำหรับการสอบไว้ครบทุกฉบับ
  • พร้อมอัพเดตกฎหมายปี 2562 ครบทุกฉบับ อีกทั้งได้เน้นมาตราสำคัญที่ออกสอบบ่อยเพื่อให้ง่ายในการจดจำ
  • มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยจากผู้เขียนที่มีประสบการณ์สอบผ่านจริง
฿ 335
฿ 395
15%
ประหยัด ฿ 60
ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่  08/07/2019 - 05/12/2020
รวมยอดของ
- +
มีสินค้าในสต๊อก
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ

การจัดส่ง

จัดส่งฟรีเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) ส่งภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังชำระเงิน
ฟรี
จัดส่งตามที่อยู่ ส่งภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังชำระเงิน

สินค้าใกล้เคียง

ขนาดสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (กxยxส) 19.05x25.4x2.8 ซม.
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 1.3 กก.

เนื้อหาโดยสังเขป

คู่มือสอบรับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง

          คู่มือสอบเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง

          เล่มนี้ได้รวบรวม พรบ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) สำหรับการสอบไว้ครบทุกฉบับ พร้อมอัพเดตกฎหมายปี 2562 ครบทุกฉบับ อีกทั้งได้เน้นมาตราสำคัญที่ออกสอบบ่อยเพื่อให้ง่ายในการจดจำ

          ตลอดจนสรุปเนื้อหาวิชาวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษไว้อย่างครบถ้วน มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยจากผู้เขียนที่มีประสบการณ์สอบผ่านจริง และมีประสบการณ์ติวมากว่า 10 ปี "

ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้

1. มี พรบ. ครบถ้วนทุกฉบับ อัพเดตปี 2562 (วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) เน้นย้ำมาตราสำคัญและจุดที่ออกข้อสอบบ่อยครั้ง

2. สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษครบทุกวิชาที่ออกสอบ และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยทุกข้อ ครบทุกวิชา อธิบายอย่างละเอียด

3. เรียบเรียงจากผู้สอบผ่านจริงและมีประสบการณ์ติวสอบมากว่า 10 ปี มีลูกศิษย์บรรจุราชการได้มากกว่าพันคน

 

สารบัญ

คู่มือสอบรับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง

ตอนที่ 1 ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล (คณิตศาสตร์)

อนุกรม

อนุกรมเลขเรียงเพียงชุดเดียว

อนุกรมเลขเรียงลำดับมากกว่าหนึ่งชุด

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

การหาผลบวกของเลขที่เรียงติดกัน

การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

การหาจำนวนขา หัว และตัวของสัตว์

การนับจำนวนครั้งการแจกบัตรและการจับมือ

การคำนวณจำนวนเสาไฟและต้นไม้

การหาความเร็วของรถไฟ รถยนต์ และกระแสน้ำ

การคำนวณหาเปอร์เซ็นต์และร้อยละ

การเทียบบัญญัติไตรยางศ์

เรื่องการทำงาน

อัตราดอกเบี้ย

การหาค่าต่างๆ ในตาราง กราฟ และแผนภูมิต่างๆ

การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์

เงื่อนไขทางภาษา

โอเปอเรชัน

การวิเคราะห์ข้อมูลตาราง

การวิเคราะห์สดมภ์

แนวข้อสอบชุดอนุกรมหรือเลขเรียงอันดับ

แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์

แนวข้อสอบแบบโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน

โจทย์เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน

ตัวอย่างข้อสอบการตีความหมายรูปภาพ กราฟและแผนภูมิต่างๆ

แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบการทดสอบเงื่อนไขทางภาษา

แนวข้อสอบโอเปอเรชัน

แบบทดสอบเรื่องสดมภ์

แบบทดสอบตารางข้อมูล

ตอนที่ 2 พระราชบัญญัติและกฏหมายที่ออกสอบ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

ตอนที่ 3 วิชาภาษาไทย

เทคนิคภาษาไทยจำหลักการใช้ง่ายๆ

1. เทคนิค “การสะกดคำ”

2. เทคนิค “การอ่านคำ”

3. เทคนิค “การจำแนกคำและชนิดของคำ”

4. เทคนิค “เครื่องหมายที่ควรรู้”

5. เทคนิค “การพิจารณา สำนวน สุภาษิต คำพังเพย”

6. เทคนิค “การสังเกตประโยคบกพร่อง”

7. เทคนิคการเรียงลำดับ

8. เทคนิคการทำข้อสอบบทความ

แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด การสะกดคำ

แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด การอ่านคำ

แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด การเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับหลักภาษา

แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด การสังเกตประโยคบกพร่อง

แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด การเรียงลำดับประโยค

แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด บทความสั้น/บทความยาว

ตอนที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ

การใช้ Article

การใช้ Nouns Types – ชนิดของคำนาม

การใช้ much, many; how much, how many, more

การใช้ Verb to be

การใช้ Adverb

การใช้ Verb to have

การใช้ Adjective

Tense

Present Tense

Past Tense

Future Tense

สรุปการใช้ Tense ทั้ง 12 Tense

กริยาที่ใช้บ่อยๆ

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

 

คู่มือสอบรับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง

ISBN : 9786164870369

ผู้แต่ง : อุดม สุขทอง

สำนักพิมพ์ : Infopress

หน้า/จำนวนเล่ม : 560 หน้า

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน