ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
MID MAY ลดต่อเนื่องกลางเดือนพฤษภา (12-17 May 2021)
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)
รหัสสินค้า  349569010

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)

รหัสสินค้า  349569010
  • ISBN: 9786164870949
  • เรียบเรียงเนื้อหาครอบคลุม เกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63
  • รวมแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ
฿ 220
฿ 275
20%
ประหยัด ฿ 55
ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่  05/05/2021 - 14/05/2021
รวมยอดของ
- +
มีสินค้าในสต๊อก
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ

การจัดส่ง

จัดส่งฟรีเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) รับสินค้าภายใน 2-5 วันทำการ หลังชำระเงิน
ฟรี
จัดส่งตามที่อยู่ รับสินค้าภายใน 2-5 วันทำการ หลังชำระเงิน

สินค้าใกล้เคียง

ขนาดสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (กxยxส) 19x25.4x2.5 ซม.
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 0.89 กก.

เนื้อหาโดยสังเขป

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)

          คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มนี้ ได้เรียบเรียงเนื้อหาครอบคลุม เกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63 ทั้ง

- วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)),

- วิชาภาษาอังกฤษ

- วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)

รวมแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ มีลูกศิษย์ที่สอบผ่านและได้บรรจุจำนวนมาก

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) 01

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) 02

 

สารบัญ

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)

การเตรียมตัวก่อนสอบ

หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

แนวข้อสอบ (คาดการณ์ปี 2563)

แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ

การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร

การปฏิบัติตามระเบียบ

การยุติการทําตอบ

ปัญหาและคำแนะนำในการสอบ

บทที่ 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ-คณิตศาสตร์)

เทคนิคการทำข้อสอบอนุกรม

อนุกรมตัวเลขเรียงลำดับเพียงชุดเดียว

อนุกรมเลขเรียงลำดับมากกว่าหนึ่งชุด

แนวข้อสอบอนุกรม

แนวข้อสอบอนุกรมพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 1

แนวข้อสอบอนุกรมพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 2

แนวข้อสอบอนุกรมพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 3

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

หลักการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

การหาผลบวกของเลขที่เรียงติดกัน

การหาจำนวน ขา หัว และตัวของสัตว์

การนับจำนวนครั้งการแจกบัตรและการจับมือ

การคำนวณจำนวนเสาไฟและต้นไม้

การคำนวณหาเปอร์เซ็นต์และร้อยละ

การเทียบบัญญัติไตรยางศ์

เรื่องการทำงาน

อัตราดอกเบี้ย

สถิติ

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไปพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 1

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไปพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไปพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 3

การวิเคราะห์ข้อมูลตาราง

แนวข้อสอบตารางข้อมูล

การวิเคราะห์สดมภ์

แนวข้อสอบเรื่องสดมภ์

บทที่ 2 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)

เทคนิคการทำข้อสอบอุปมาอุปไมย

สรุปลักษณะความสัมพันธ์ของโจทย์อุปมาอุปไมย

แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย

เทคนิคการทำข้อสอบการสรุปเหตุผล

แนวข้อสอบการสรุปเหตุผล

เทคนิคการทำข้อสอบเงื่อนไขภาษา

แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา

เทคนิคการทำข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์

แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์

บทที่ 3 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์

เชิงภาษา (ภาษาไทย)

สูตรที่ 1 : การสะกดคำ

การใช้สระ

การใช้ตัวสะกด

สูตรที่ 2 : การอ่านคำให้ถูกต้อง

แนวข้อสอบการสะกดคำ/การอ่านคำ

สูตรที่ 3 : อักษรสามหมู่และการผันวรรณยุกต์

สูตรที่ 4 : สระเดี่ยว สระประสม

1. สระเดี่ยว หรือสระแท้

2. สระประสม หรือสระเลื่อน

3. สระเกิน

สูตรที่ 5 : การจำแนกคำ

สูตรที่ 6 : ฟันธงคำสมาส คำสนธิ

สูตรที่ 7 : ชนิดของคำ

1. คำนาม

2. คำสรรพนาม

3. คำกริยา

4. คำวิเศษณ์

5. คำสันธาน

6. คำอุทาน

7. คำบุพบท

8. คำอื่นๆ ที่ควรรู้

สูตรที่ 8 : เครื่องหมายที่ควรรู้

สูตรที่ 9 : การสังเกตคำเป็น คำตาย คำครุ คำลหุ คำไวพจน์ คำพ้อง

สูตรคำเป็นคำตาย

สูตรคำครุ คำลหุ

สูตรคำไวพจน์

สูตรคำพ้อง

สูตรที่ 10 : การอ่านวัน เดือน ปีทางจันทรคติ

สูตรที่ 11 : คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ในหมวดต่างๆ ที่ควรรู้

คำราชาศัพท์ที่ใช้เป็นคำสรรพนาม

คำราชาศัพท์ที่ใช้เป็นคำกริยา

สูตรที่ 12 : สำนวน สุภาษิต คำพังเพยที่ควรรู้

แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ

สูตรที่ 13 : ประโยคบกพร่อง

แนวข้อสอบประโยคบกพร่อง

เฉลยข้อสอบประโยคบกพร่อง

สูตรที่ 14 : การเรียงลำดับประโยค

แนวข้อสอบการเรียงลำดับ

สูตรที่ 15 : โวหารในภาษาไทย

บรรยายโวหาร

พรรณนาโวหาร

อุปมาโวหาร

สาธกโวหาร

เทศนาโวหาร

สูตรที่ 16 : การทำข้อสอบแนวบทความ

หลักการทำข้อสอบกรณีบทความยาว

หลักการทำกรณีบทความสั้นๆ

หลักการตอบคำถาม

สรุปเทคนิค “บทความสั้น บทความยาว” ให้ดูกลุ่มคำที่สำคัญ

แนวข้อสอบการอ่านบทความสั้น/บทความยาว

แนวข้อสอบภาษาไทย

บทที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้

Noun (คำนาม)

Verbs (คำกริยา)

Adjectives (คำคุณศัพท์)

Adverbs (คำวิเศษณ์)

Pronoun (คำสรรพนาม)

Prepositions (คำบุพบท)

Conjunctions (คำสันธาน)

Interjections (คำอุทาน)

Articles

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

Part 1 : Conversation (Items 1-15)

Part 2 : Vocabulary (Items 16-23)

Part 3 : Grammar (Items 41-85)

Part 4 : Reading for Comprehension (Items 86-100)

บทที่ 5 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ส่วนที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

ส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค

ส่วนที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

หมวดที่ 1 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

หมวดที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

หมวดที่ 3 : การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

หมวดที่ 1 : คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

หมวดที่ 2 : คำสั่งทางปกครอง

หมวดที่ 2/1 : การบังคับทางปกครอง (เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)

หมวดที่ 3 : ระยะเวลาและอายุความ

หมวดที่ 4 : การแจ้ง

หมวดที่ 5 : คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง

หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

วินัยและการรักษาวินัย

เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1

แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 2

 

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)

ISBN : 9786164870949

ผู้แต่ง : อ.อุดม สุขทอง

สำนักพิมพ์ : Infopress

ตีพิมพ์ : เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563

หน้า/จำนวนเล่ม : 368 หน้า

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน

ผู้ที่ซื้อสินค้านี้ สั่งซื้อสินค้านี้ด้วย