ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
แจ้งวันจัดส่งสงกรานต์ 2564
คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) ฉบับสมบูรณ์ 2nd Edition
รหัสสินค้า  296447010

คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) ฉบับสมบูรณ์ 2nd Edition

รหัสสินค้า  296447010
  • ISBN: 9786164870062
  • คู่มือสำหรับใช้เรียนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล และวิชาอัลกอรึทึม
  • สามารถใช้ได้ทั้งภาษา C และภาษา Java
  • ครอบคลุมเนื้อหาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
  • มีตัวอย่างอธิบายทุกหัวข้อ พร้อมโค้ดตัวอย่างโปรแกรม 2 ภาษา ทั้งภาษา C และภาษา Java
฿ 335
฿ 395
15%
ประหยัด ฿ 60
ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่  23/05/2019 - 15/04/2021
รวมยอดของ
- +
มีสินค้าในสต๊อก
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ

การจัดส่ง

จัดส่งฟรีเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) รับสินค้าภายใน 2-5 วันทำการ หลังชำระเงิน
ฟรี
จัดส่งตามที่อยู่ รับสินค้าภายใน 2-5 วันทำการ หลังชำระเงิน

สินค้าใกล้เคียง

ขนาดสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (กxยxส) 17x22.86x2 ซม.
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 0.66 กก.

เนื้อหาโดยสังเขป

คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) ฉบับสมบูรณ์ 2nd Edition

คู่มือสำหรับใช้เรียนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล และวิชาอัลกอรึทึม

สามารถใช้ได้ทั้งภาษา C และภาษา Java

เป็นคู่มือสำหรับใช้เรียนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล และวิชาอัลกอรึทึม ครอบคลุมเนื้อหาในระดับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พร้อมตัวอย่างและโค้ดโปรแกรมทุกหัวข้อ สามารถใช้ได้ทั้งภาษา C และภาษา Java เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและอาจารย์ที่ใช้เรียนหรือสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์

หากต้องการหาหนังสือหรือคู่มือสำหรับใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอรีทึม หนังสือเล่มนี้ช่วยท่านไห้

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับใช้เรียนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล และวิชาอัลกอรีทึม ครอบคลุมเนื้อหาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พร้อมตัวอย่างและโค้ดโปรแกรม ทั้งภาษา C และภาษา Java ทุกหัวข้อ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ที่ใช้เรียนหรือสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์

จุดความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้

1. ครอบคลุมเนื้อหาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

2. มีตัวอย่างอธิบายทุกหัวข้อ พร้อมโค้ดตัวอย่างโปรแกรม

3. โค้ดตัวอย่างโปรแกรม 2 ภาษา ทั้งภาษา C และภาษา Java

 

สารบัญ

คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) ฉบับสมบูรณ์ 2nd Edition

บทที่ 1 รู้จักกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

- ผังงาน (Flow Chart)

- โค้ดรหัสเทียม (Pseudo code)

- ประเภทของอัลกอริทึม

บทที่ 2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม (Performance Analysis of Algorithms)

- การวัดประสิทธิภาพอัลกอริทึม

- การวิเคราะห์หน่วยความจําที่ใช้ประมวลผล (Space Complexity Analysis)

- การวิเคราะห์เวลาที่ใช้ประมวลผล (Time Complexity Analysis)

- อัตราการเติบโตของอัลกอริทึม (Algorithm Growth Rates)

- อัตราการเติบโต Big-O

- อัตราการเติบโต Big-Omega (Ω)

- อัตราการเติบโต Big-Theta (?)

- อัตราการเติบโต Little-o

- อัตราการเติบโต Little-omega

- การนับตัวดําเนินการ (Operation Counts)

- นับตัวดําเนินการแบบค่าคงที่ (Constant)

- นับตัวดําเนินการแบบลูปลําดับ (Linear loops)

- นับตัวดําเนินการแบบลูปลอการิทึม (Logarithmic loops)

- นับตัวดําเนินการแบบลูปซ้อน (Nested loops)

- ฟังก์ชันอัตราการเติบโตตามการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม

- การวิเคราะห์ Best-case, Worst-case และ Average-case

บทที่ 3 อาร์เรย์ และการอ้างอิงข้อมูลในหน่วยความจํา (Array and Referent Data in Memory)

- อาร์เรย์1 มิติ

- อาร์เรย์หลายมิติ

บทที่ 4 ลิงค์ลิสต์ (Linked-List)

- ลิงค์ลิสต์ทิศทางเดียว (Singly Linked-List)

- การจัดการลิงค์ลิสต์ทิศทางเดียว

- การสร้างส่วนหัวและการเพิ่มโหนดใหม่ในลิงค์ลิสต์ทิศทางเดียว

- การค้นหาตําแหน่งโหนดที่ต้องการลบหรือแทรกโหนดในลิงค์ลิสต์ทิศทางเดียว

- การลบโหนดในลิงค์ลิสต์ทิศทางเดียว

- การแทรกโหนดใหม่ในลิงค์ลิสต์ทิศทางเดียว

- การนําข้อมูลในลิงค์ลิสต์ทิศทางเดียวออกมาแสดงผล

- ดัมมีโหนด (Dummy Node) .

- ลิงค์ลิสต์แบบสองทิศทาง (Doubly Linked-List)

- การจัดการลิงค์ลิสต์แบบสองทิศทาง

- การค้นหาตําแหน่งโหนดในลิงค์ลิสต์แบบสองทิศทาง

- การลบโหนดในลิงค์ลิสต์แบบสองทิศทาง

- การแทรกโหนดข้อมูลใหม่ในลิงค์ลิสต์แบบสองทิศทาง .

- ลิงค์ลิสต์แบบวงกลม (Circular Linked-List)

- การจัดการลิงค์ลิสต์ทิศทางเดียวแบบวงกลม

- การค้นหาตําแหน่งโหนดที่ต้องการลบหรือแทรกโหนดในลิงค์ลิสต์ทิศทางเดียวแบบวงกลม

- การลบโหนดในลิงค์ลิสต์ทิศทางเดียวแบบวงกลม

- การแทรกโหนดใหม่ในลิงค์ลิสต์ทิศทางเดียวแบบวงกลม

- ลิงค์ลิสต์แบบจํากัดขนาด (Static Linked-List)

บทที่ 5 สแต็ก (Stack)

- การสร้างสแต็กด้วยโครงสร้างอาร์เรย์

- การสร้างสแต็กด้วยโครงสร้างลิงค์ลิสต์

บทที่ 6 คิว (Queue)

- การสร้างคิวด้วยโครงสร้างลิงค์ลิสต์

- การสร้างคิวด้วยโครงสร้างอาร์เรย์

บทที่ 7 ทรี (Tree)

- รู้จักกับไบนารีทรี (Binary Tree)

- การค้นหาข้อมูลในไบนารีทรี

- การเพิ่มโหนดข้อมูลในไบนารีทรี

- การลบโหนดข้อมูลในไบนารีทรี .

- การท่องเข้าไปในไบนารีทรี

- รู้จักกับ K-ary ทรี

บทที่ 8 ทรีประยุกต์ (Applied Tree)

- ทรีสมดุลแบบ AVL Tree

- การสร้าง AVL Tree

- การเพิ่มข้อมูลใน AVL Tree

- การลบโหนดใน AVL Tree

- ทรีสมดุลแบบ 2-3 Trees

- การท่องเข้าไปใน 2-3 Trees

- การค้นหาข้อมูลใน 2-3 Trees

- การเพิ่มข้อมูลใน 2-3 Trees

- การลบข้อมูลใน 2-3

- ทรีสมดุลแบบ 2-3-4 Trees

- การท่องเข้าไปใน 2-3-4 Trees

- การค้นหาข้อมูลใน 2-3-4 Trees

- การเพิ่มข้อมูลใน 2-3-4 Trees

- การลบข้อมูลใน 2-3-4 Trees

- ทรีสมดุลแบบ red-black Tree

- การค้นหาและการท่องเข้าไปใน red-black Tree

- การเพิ่มโหนดใน red-black Tree

- การลบโหนดใน red-black Tree

- Splay Tree

- การหมุนใน Splay Tree

- การเพิ่มโหนดข้อมูลใน Splay Tree

- การลบโหนดข้อมูลใน Splay Tree

- Huffman Tree

- การเข้ารหัสตัวอักษร

- การถอดรหัสตัวอักษร

- B-Tree

- การเพิ่มโหนดใน B-Tree

- การลบโหนดใน B-Tree

บทที่ 9 แฮช (Hash)

- แฮชฟังก์ชัน (Hash Functions)

- การแก้ปัญหาการชนกันของแฮชคีย์ (Resolving Collision of Hash Keys)

บทที่ 10 ไทรส์ (Tries)

- Simple Tries

- Full Tries

- Compressed Tries

บทที่ 11 ลําดับความสําคัญของคิวและฮีพ (Priority Queue and Heap)

- ฮีพ (Heap)

- การสร้างข้อมูลในฮีพ

- การลบคีย์ในฮีพ

- การเพิ่มคีย์ในฮีพ

- การจัดการคีย์ในฮีพ

บทที่ 12 การจัดเรียงข้อมูล (Sorting)

- อัลกอริทึมรับข้อมูล

- การจัดเรียงข้อมูลแบบ Selection sort

- การจัดเรียงข้อมูลแบบ Bubble sort

- การจัดเรียงข้อมูลแบบ Insertion Sort

- การจัดเรียงข้อมูลแบบ Merge sort

- การจัดเรียงข้อมูลแบบ Quick Sort

- การจัดเรียงข้อมูลแบบ Radix Sort

- การจัดเรียงข้อมูลแบบ Heap sort

- การจัดเรียงข้อมูลแบบ Shell sort

- การจัดเรียงข้อมูลแบบ Cocktail sort .

- การจัดเรียงข้อมูลแบบ Counting sort

บทที่ 13 การค้นหาข้อมูล (Searching)

- การค้นหาข้อมูลตัวเลขแบบลําดับ (Sequential search หรือ Linear search)

- การค้นหาข้อมูลตัวเลขแบบ Binary search หรือ Half-Interval search

- การค้นหาข้อมูลข้อความแบบ Rabin-karp String search

- การค้นหาข้อมูลตัวอักษรแบบ Boyer-Moore String search

บทที่ 14 กราฟ (Graph)

- การท่องเข้าไปในกราฟ (Graph Traversals)

- Depth-first Search

- Breadth-first Search

- การนํากราฟไปใช้งาน

- Topological sorting

- Possible Spanning Tree

- DFS Spanning tree

- BFS Spanning tree

- Minimum Spanning Tree

- Shortest Paths

- Kruskal’s Algorithm

- Dijkstra’s Algorithm

 

คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) ฉบับสมบูรณ์ 2nd Edition

ISBN : 9786164870062

ผู้แต่ง : วิษณุ ช้างเนียม

สำนักพิมพ์ : Infopress

หน้า/จำนวนเล่ม : 408 หน้า

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อในพิมพ์ : 4 สี

ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน